Restrack Uthyrning & Förvaring

Historia - SågenSågen var igång redan under 1920-talet.

Det var svåra år i början på 1930-talet och eftersom verksamheten inte gav tillräckligt bra avkastning, så arrenderades den ut under några år. Arrendatorn var Johan Dalmar.

HÖGBODA Industrier startades av Hjalmar Johansson, Liseberg och Nils Andersson som var arrendator på Ekenäs i Kil, under sista hälften av 1930-talet. De köpte ett sågverk med hyvleri, som låg mellan vägen mot Tronerud och Lerbodaälven.

1950 blev Nils Andersson ensam ägare.

1951 grävdes älvfåran upp och en stor damm blev till, där man lättare kunde sortera timret i olika tumtal. Samtidigt sattes en barkmaskin upp, och därefter var det dags för en flishugg.

1952 byggdes ett nytt hyvleri och justerverk och sedan inköptes en truck.

1959 inköptes ett sågverk i Töcksfors.

1967 inköptes mark på södra sidan av älven, ända upp till den så kallade ”benboa”. Då man uppförde en ny inmatning till sågen. Man byggde också ett Landsorteringsverk, som inrymde en mätstation för timmer. Vidare uppfördes en torkanläggning och ett delvis nytt justerverk.

Evert Karlsson började som kamrer i början av 1940-talet med kontor på Liseberg, innan kontor byggdes nere på sågen. Evert hade sin tjänst fram till 1973, då den finansiella delen flyttades till Töcksfors.

1970 inköptes ett sågverk i Skillingsfors.

1983 lades verksamheten i Lerboda helt ner.Mellan mätstationen(främre röda byggnaden mitt i bild) och röda byggnaderna bakom slingrar sig Lerbodaälven från höger till vänster.

Rakt fram i bild är nordlig riktning.

Mannen på bilden är Artur Bergström från Lövåsen i Lerbodatorp som var anställd på Högboda Industrier(sågverket).

Byggnaden i bakgrunden var torkanläggningen för det sågade virket. I nutid ägs den byggnaden av Restrack Uthyrning och Förvaring AB.

Rakt fram i bilden är nord-västlig riktning.

Bilden är tagen från vägen mellan järvägsövergången och brandtornet. I högra nedre hörnet syns gaveln på gamla Konsum(affären).

Rakt fram i bild är syd-östlig riktning.

Ägarna till samtliga bilder har godkänt att dessa läggs ut på denna hemsida.

Vi på Restrack Uthyrning och Förvaring är intresserade av all information och/eller bilder som rör Högboda Industrier(sågverket) med dess omkringliggande område.
Tryck på knappen nedan för att kontakta oss.

Följ vår verksamhet via Instagram


Nedan kan ni följa vår verksamhet via vårt instagramflöde. Hör av er om ni ser något som är av intresse eller om ni har frågor.